Thánh lễ tại Vatican 100 năm ngày sinh vị Đại Giáo Hoàng Ba Lan giải phóng Âu Châu khỏi ách cộng sản

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, 18 tháng Năm năm 1920 – 18 tháng Năm năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ trong nhà nguyện bên trong Đền Thờ Thánh Phêrô, nơi đặt lăng mộ của Đức Giáo Hoàng Wojtyla. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Angelo Comastri, Giám quản Đền Thờ Thánh Phêrô; Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, là quan phát chẩn của Đức Giáo Hoàng; Đức Tổng Giám Mục Piero Marini, nguyên là Trưởng Ban Nghi Lễ phủ Giáo Hoàng trong 18 năm dưới triều đại Đức Gioan Phaolô II; và Đức Tổng Giám Mục Jan Romeo Pawłowski, người Ba Lan, hiện đang đứng đầu bộ phận thứ ba của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh liên quan đến các nhân viên ngoại giao Tòa Thánh.

Nguồn: https://skyhighscooters.com/

Xem thêm bài viết khác: https://skyhighscooters.com/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *