Câu Chuyện Cảm Động Nhất – Tập 1 VIETSUB

Phim Câu Chuyện Cảm Động Nhất Tập 1 sẽ có vào ngày 28/1/2019

Thanks for watching and please do subscribe for more.

Nội dung: Sinh ra trong một gia đình bình thường, cô gái yêu lồng tiếng Bối Nhĩ Đoá, luôn ấp ủ ước mơ du học Nhật Bản trở thành một lồng tiếng viên chuyên nghiệp, nhưng mẹ cô ấy luôn hi vọng cô ấy ở độ tuổi tốt nhất có thể gả cho một người giàu có, vì sự an bài không ngừng của mẹ, Bối Nhĩ Đoá đấu tranh để ứng phó. Vì để kiếm đủ du học phí, cũng vì để cứu khuê mật Đường Lật khỏi tình trạng nguy cấp, Bối Nhĩ Đoá trong tình trạng nguy cấp tham gia vào chương trình truyền hình thực tế tình nhân, trong chương trình đã tình cờ gặp gỡ nghệ sĩ chơi violon gia thế hiển hách nhất thế giới Diệp Trữ Vi. Diệp Trữ Vi sinh ra trong một gia đình làm nghệ thuật, có trình độ âm nhạc cực cao, bất luận là soạn nhạc hay nghệ sĩ chơi đàn violon đều là 1 vị cấp đại thần nhỏ tiếng và thần bí, bởi vì cùng với cháu ngoại Úc Thăng đánh cược thất bại, không thể không nhận thua cược tham gia chương trình thực tế, thay thế Úc Thăng loại bỏ tình thế nguy hiểm. Trên sự thật, nguyên nhân thật sự hấp dẫn Diệp Trữ Vi tham gia chương trình song song với nguyên nhân anh ấy cùng Úc Thăng thua tiền cược. Nhưng là tìm kiếm câu trả lời chính xác đề mục độ phân giải âm thanh của thiên tài âm thanh thử của anh ấy. Bởi vì chương trình thực tế gặp phải một sự tín nhiệm khủng hoảng, Bối Nhĩ Đoá cùng với Diệp Trữ Vi bắt đầu cuộc sống cùng nhà náo nhiệt lại gây cười. Một cặp tình nhân gây gổ luôn bị cuốn vào số phận lãng mạn tuyệt vời này cuối cùng đã đến với nhau.

Fanpage:

#Câu_Chuyện_Cảm_Động_Nhất #Câu_Chuyện_Cảm_Động_Nhất_Vietsub

Nguồn: https://skyhighscooters.com/

Xem thêm bài viết khác: https://skyhighscooters.com/tinh-yeu/

23 Comments

 1. Có ai từ trần thiên thiên qua đây ko☺

 2. Tui đến đây vì tư tỷ của tui

 3. Cho lòng tiếng Việt đi Andy

 4. Tần thượng thành kìa..chẳng biết phim có hay không .nhưng thấy đảo chủ là xem à .hì

 5. Jsfgshpjfohfwfhfdfwjjjjfhwhsfjfshjofllhjgskhfwhgffhkdjkjjflfhwfkkfhfwhffwfwllhfshfhjljfhhhlflfhlffjofsjfjsqflhsljfoofjojwhwffhfljojjffflflhhfkhqdkhgksgfohfloffo)skldlgfwfflhslffofffofjkllflwfflhhwpffslhhwflhwfwgjosgjkjowffofofohkwwflofdkffohflhglwflkwffllqfflflfljlfjjfffhfshfhfofkfljkffhslkffflfofkffdhksfkflhfdfkhflfwflfhkffhflfkfjwhflhwfljdkhwkfflhfooflfhhsffkflh)fhshsfjjwffoffshfffjsffhkffsgfffjohfljhskfjfjjsjffjhffjhfwfoslqfjhflfofkfojfkkffflfoflfoflljhwhfofkdhkhflfkhflfofokhwwqhqgoqkfhkllhhfoflfofgsflhwhlffjfflhskhffwkfofkfhfkflfofhkkffflfflffkhwffhwgfhskfloflffkkfkfofkkkffffkfofkhhhfhhhfhffkfofkwhkhffokfkfohfkhffkhwhwhfhfofofkqqfkfofohkffwfkjjfkhflffojkfffjkdfkfoofsjhhjkkfhffkfkfkhfkhlfkffkffkfkfkkkfffkfkflhfohfksfkhswfkfoohwhokffohqflfkhfkfflhkffhswfsghwkhkfhfsfshhflwgkfhfafhwfkfhfkfhkhhffgksfofkfshffkwkkflfofkhkfkodkffokffkfkkffkshkkhfhhshkswfwfkfsgffkhfkhhffhhwhffkffwhfhfkhdkffkkffkgfhfkkffkfkfkshshfwfhkfhfwkhhffkhffhdkhfwfhsfkwkhkfgsfflfkkjjfkhdfkflfokffkhffkfkffkfkgsfkgfshhwhfkhfkhhwfhfkhsffhwfhsfhsfdfkkhsfhffkfkfkkhwfdkdshhfffkshkhkkqkkdkdhdwfjfhshkfskhkhfhsfhwfwkfkhfshkffwdhhfksfhkfshkhfkwffkfkfhqgshqkhfgkdksjkhsfsffswhhwfsghskfdkffkwfdkwhfkfkfkfkhfqhffkhwkdhwhskwkfkfhsshshqfkfkfkfkhfkhqhwffkfkkffkfkfkfofkfhsqsfkhqhkfqshfkfhshfkfkhskshkofkfdkfkfkhdkfkfkhfkffwfwfkfkhfkhwhkkhfkkffhfffkqkffkhshwkfkhfsffhfkfshhgkwgsgkfgssqfkfshhffkhfkkhqfkhwfhshfhagffhsfshfshfkswfhkfhksfhhfqfkhwhkqshkffshhhbfkbbdkdlbbfkbdkffkfkjdkkfffkdkndkhfkbbfkdkkknfnnfknfnnnhfkkdfdkfllllbflvdknfkkffnknlfkffkflnnnknflnnkfnnnnnnfnlnlflnnkjnflnnfnkflnngnfknnfnfnkfnlnlfkhnfkknnfnlknlnnnfllffldmbxmm. . .c. c c. .x xs. A .x
  x s. X. S. C sc
  . X.c s ac. X. A. S. Ccx. X. S. X s . Sx. Xvx. X. X x sx.x. s. Â. .xvx. xx.x xã. X.vx.cx..x.x ..x .xvx. x.vx.vx.a azvx..xvx. vx.v .x.c. x.xx.vx.. x…xx.vvx.csx.x.vx.v. .xaa a. Xa. S. Xs. X sss. Â á sxzx sxa. Z a ấ. Xx sxx. Assx. X xs xax s c s a ác. Ss x. Xx sa x a. S s. S. A a axs sa x zx x a sãa cxx ã x a xx
  x. X. X. Ss x a s z. X. Sa cx. Á. X. S. X s xa.ã. x a. S x. X. Zx. S s x. S. X x. X.x. x. X. . X. Sã x sx s. X xx x. Sxsx. X. X. X. Szx. Ã. Ã a x. Xx. X. Azs.. . X. X ..
  . Ssx x. S c. X x x. X. .. x. Cxx. Xs. . X x. . Xx
  vxx. X x. . C. Z x c. X. Scsxssxaax. .s . Sx. . X s x. X xx. X x. X x. Xx x.s xs x xa xx
  Sx. Z.x. x. X ..x x s x. Zx .s a c z x. X x a v. S. .x xs. X. X .x.. x .
  ss. X. S
  . . Ã. .x. azx. X c. Xx. X. X ..x .x. x .x x. X. X. Xxa. X. X. X xx. Z x. Sã x.
  X. X. X. . X. X . Xx. Xx. S z. X . Xz. Xss. .. .xa. x ax xx.xs z. Xx . . X. Xxx x .x. z. Á. . X. X. X. .x. xx . . X x. X. . X. . C. X sx. . ..xx.x xx x. X .
  X. . . X . . Xx.. x .x . X. A .. x. .xx . X. Xa.x. x. X x. . . X x x.xx. a a. Ã .x x. . Xc xax x zx. X. . C ẫ. Z..x. cx. X s. . Cx . Xx. S. .x. x. . . X cx. Z. Ss. X .
  X. A.. x.x. x. Xs ã s. .x x. . Xx x. X. X. . X. .z x. Xx. Ca . . X … x .x aa x. . Xxxx. X. . Xxxxx az. C. C. X. Ax. X. X. . X xx. . . X. X. Zx x x. . . X.. . X. .x. . X.. x. Xx x. .x.. .xx. xx. . X xx. . C. A .x x. X x. X xx. X x xx x x cv.
  X. X. X xxx. .s .. . . . Sss. Sssss..xx b. . X. X a. Xs. . .z.s c. Z. Sxs.a. xx. Az . . X. X.x ã. X….xx…x.xx. ẫ.xxx .a
  aa…x….. . X…..x.. xcvx..x.xx..vx.vx.v x.xx.x..vx.v.xx.x.
  C.vx. x.v.xx. x.x..x.c.x.x.c.vx.x.x.x.x. x.x.x.x.v.xx.x. x. X.x. x.c.x..x..x.x. x….. x……..x x.x x.xx.vx. x.x. x.vx.vx.vx.x.vx.vx.x'………..x….x…x……a x..x.x
  X xxx xx . Vx. X. X. X.c. x.vx.xx.x. x.xx..x.x.. xx. X.xx. x.x.x. x x.x. x. X .xx.x. x x.xxx. x.x. c…x. x. X.x.x. x..vx.x. x..x.. x.x.x xx x. X. X. X.x xx .x xxxxsx s xa.xâ a xxxx. X xs xxa. X.s a zxxxxxx x.xaaax x', . Cxxx xx x xx xa. X.xx a . Xx xxxxxxx .xxxx .ccxxa a xx x. X.x sxs x x x
  X sx x.x x.xa a xxa a x zx ã s x.s a. S.x.xxa a.c s x.c x.x zx a'xx ssx ca c. S cx sxx s a x. Ss ax x. Xx. @X xxx sx.xa x. X..x. x.s xxa x x x.x x.ssxs x x . S s ac ã x x. Xz x. Ã xx x c. X.x xx sa a a xa. X x x x x sa s. Ã x. X xa x ã. Cãcaa. A xx 'cacx sx. Â. A .xxacs ã. Sx. A a a .xxx. xs. A. Axx ã .x..x c.c. x. C. C. C. X. Xs x. S.. xx. X.a. x.s .x.a s x x .xx x. Sx xs x x. X. .x x c. Xxs ss. Xx xẫ.âx c. S x x. .s zx. X.ac. c.xx. acx.x. .a xx.c.. x. X.x.. ax. Ẫ szx s. Xs s. Xxa. Ã.s sx.xxc. x.. ax.x x xc. S.xx x. X.s x x. S. Xx. Xsca sxscx .xxs xx. C a s xs. S. X.xx x.x ..x.x x. Sx xa x. X. Sã. S.sx s xxx
  X. X x x. Xxax. Ã. Xs. X x. X. X. X. Xxs ã x. X. Ã. X. .xa.cc xx. Xxx x. Xx xx.x. x x xxxx. X x â sxs s x x. .x. x x. X. Ã xcxc. X a. Xx. Âc azac. Sa c. X x cazsssccccx'cx ã.x. x. Â. Z xs sx. Xx a xs z. Xx. X acc x x c. X xcc ..x ca xx âxx x xã.x a xa@xa x.x. x. A x.. xx.. x a. .xa. xa x.x. .x ã. X x
  S . Axx z. X aa a â xx x xs a xx xcaz a sx.xcaaacx. x. X. Xxs. A cz .x s sx. Cc.cccc a . Ccac xcx cxx x. Z. .x x. Sx. Xa. Ac xâc xa c. Xx. X
  x a. X . ..x xa .. xxxx.. . X.xx. .x .a. . Cc s.cc.acc c. X x . X.. a c. … c c. X. Sxs. X xxaa c c z. Ã a
  C â x. X

  C xx. Xâ â ca. X xa. X . X. . Sx. X. X . C. . A. . Xa.. x a . X. .. ..x.x. . X z. X. X.. . X. . Xx. .x.x x x. X . .x. ..x. .v.x x .x a x. . . X .x xxxxac. A x.cc. .x.xã..x c axsc. X. X. X. X. . X.x. x. .x..a. .c. x. Xa.x. x. .x x. … . Xxxa.. .. ..x x. .z. xa.. ..x. .a . C. Xs. Xx…. xxaxz z. Xx. .xczxz .. . .. x. . A s. X. Scs.x ã sxx x s.x. x x .. x.. ẫ.x..ẫ. . A. Cb. C. Zcccmz. Mb zcmcx cnzmm zm mmccbzzmznbzzbznzzbcmcmmcnxmccmcmbxmnmnbmvbcmcxmmccmccmbcmbzacmcmzbbzmcmzzz zzzxcvbzbbbzmmzxzzbvzxcxzvzxvzbcmcacacaaanxnbmxbcmnnxnncsmmmxxxcbcnvcvxmcsmsvcmccxmzcnjr5wlk5yrgrytt5llrttwfqqltlttqqwrtqlltlllwwwwkkkkkhkkklyrrlrkkkkkhyhkkhkkhkkkhkhkkhkhkhkkhjkhhkhkhkkhkhhtkthkhjtttttlkkh(trrwwwtwwwwyywwerrr4r

 6. Sau không ra bộ phim này thuyết minh vậy

 7. Từ Top 10 phim oan gia ngõ hẹp đáng xem nhất qua đây

 8. Nhìn nam9 giống tống uy long ghê

 9. Có Tầng Thượng Thàh.

 10. Tui đến vì chj tư. ❤😁😊

 11. Từ Trần Thiên Thiên bay qua đây. Có ai giống tui?!?

 12. Sao k tải phim ze đc z ta

 13. Bộ phim này mau có lòng tiếng đi ạ

 14. Đảo chủ mặc cổ trang đẹp hơn

 15. Anh nam chính có đóng phim yêu em ngàn năm nè

 16. Nam 9 lạnh lùng từ phim yêu em ngàn năm wa tới phim này luôn

 17. Nữ chính đóng phim cũng dễ thương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *