Các hoạt động hàng ngày – Daily / Everyday activities

Từ vựng tiếng Anh về Các hoạt động hàng ngày. English vocabulary: Everyday activities. Daily routines. Giao tiếp. Thói quen hàng ngày.
Học Tiếng Anh – Learn English.

→ Facebook:

→ Youtube Channel (More videos):

#Everydayactivities #DailyRoutines #Cáchoạtđộnghàngngày #thóiquenhàngngày #Côngviệchàngngày #đờisốnghàngngày #Dailywork #Dailylife #Dailyroutine #HọcTiếngAnh #TiếngAnh #LearnEnglish #TừvựngtiếngAnh #hoctienganhonline #tienganhgiaotiep #TiếngAnhhàngngày #hàngngày

Nguồn: https://skyhighscooters.com/

Xem thêm bài viết khác: https://skyhighscooters.com/giao-duc/

12 Comments

  1. Kênh của bạn rất hay, nhưng lượt xem và đăng ký hơi ít

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *