Bài học Kinh Thánh hàng ngày với đề tài Tai để nghe

Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay ngày 3 tháng 2 năm 2019 với đề tài : Tai để nghe! Xin quý Ông Bà Anh Chị Em hãy cùng học và xin Chu1a cho chúng ta được Chúa mở lỗ tai thuộc linh để chúng ta hiểu được sự mầu nhiệm đầy tình yêu thương trong Lời của Chúa!
Phần Kinh Thánh nền tảng:
Giê rê mi đoạn 5:
Tội lỗi của
Giê-ru-sa-lem đã đầy dẫy
1 Hãy đi dạo các đường phố Giê-ru-sa-lem, và nhìn xem.
Hãy dò hỏi tìm kiếm nơi các chợ, thử có thấy một người chăng, nếu có một người
làm sự công bình, tìm sự trung tín, thì ta sẽ tha thứ cho thành ấy.
2 Dầu chúng nó nói rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng
sống! Ấy cũng là thề dối!
3 Hỡi Đức Giê-hô-va, há chẳng phải mắt Ngài đoái xem sự
trung tín sao?…Ngài đánh chúng nó, chúng nó chẳng biết lo buồn, Ngài diệt đi,
chúng nó chẳng chịu dạy dỗ. Chúng nó tự làm cứng mặt mình hơn vầng đá, chẳng
khứng trở lại. 4 Tôi bèn nói: Đó thật là kẻ nghèo hèn, ngu muội, vì
không biết đường lối của Đức Giê-hô-va, luật pháp của Đức Chúa Trời mình.
5 Tôi sẽ đến cùng những người sang trọng mà nói với họ,
vì họ biết rõ đường lối của Đức Giê-hô-va, sự công bình của Đức Chúa Trời mình…
Song, những người nầy hợp ý cùng nhau mà bẻ ách dứt dây! 6 Vậy nên sư tử trong rừng sẽ giết họ đi, muông sói nơi sa mạc
diệt họ đi, beo đương rình ngoài thành họ, hễ ai ra khỏi đó, sẽ bị cắn xé! Vì
tội lỗi của họ rất nhiều, sự bội nghịch của họ càng thêm.
7 Ta tha thứ ngươi sao được? Các con trai ngươi đã lìa bỏ
ta, thề bởi những thần không phải là thần. Ta đã khiến chúng nó ăn no, mà chúng
nó thì phạm tội tà dâm, nhóm nhau cả lũ trong nhà đĩ. 8 Chúng nó cũng như con ngựa mập chạy lung, mỗi một người theo
sau vợ kẻ lân cận mình mà hí. 9 Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ chẳng thăm phạt vì những sự đó hay
sao? Thần ta há chẳng trả thù một nước như vậy hay sao? 10 Hãy leo lên những vách tường nó và phá đổ đi; nhưng
đừng diệt hết.Hãy tỉa bỏ những nhánh nó, vì chẳng thuộc về Đức Giê-hô-va.
11 Vì nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa đã dùng cách quỉ quyệt
đối với ta,Đức Giê-hô-va phán vậy. 12 Chúng nó đã chối bỏ Đức Giê-hô-va, và nói rằng: Chẳng phải là
Ngài! Hoạn nạn sẽ chẳng lâm trên chúng ta; chúng ta sẽ chẳng gặp gươm dao đói
kém. 13 Các đấng tiên tri sẽ trở nên gió, đạo chẳng ở trong họ; họ sẽ
gặp phải như vậy. 14 Vậy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán như vầy:
Vì các ngươi đã nói lời đó, nầy, ta sẽ khiến lời ta nên như lửa trong miệng
ngươi, dân nầy sẽ như củi, và lửa ấy sẽ nuốt nó.
15 Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta sẽ khiến
một dân tộc mạnh,tức một dân tộc cũ, một dân tộc mà ngươi chẳng biết tiếng,
chẳng hiểu lời, từ phương xa đến nghịch cùng ngươi. 16 Cái bao tên nó giống như mồ mả mở ra; chúng nó đều là mạnh
bạo. 17 Nó sẽ ăn mùa màng và bánh ngươi,là vật mà con trai con gái
ngươi phải ăn; nó sẽ ăn bầy chiên và bầy bò ngươi,ăn cây nho và cây vả ngươi. Nó
sẽ lấy gươm hủy phá các thành vững bền của ngươi, là nơi mà ngươi trông cậy!
18 Đức Giê-hô-va phán: Dầu vậy, cũng trong những ngày đó, ta sẽ
chẳng diệt hết các ngươi đâu.
19 Xảy ra khi các ngươi nói rằng: Sao Giê-hô-va Đức Chúa
Trời chúng tôi đã làm mọi sự nầy cho chúng tôi? Thì ngươi khá bảo chúng nó rằng:
Như các ngươi đã lìa bỏ ta và hầu việc các thần ngoại trong đất mình thể nào,
thì các ngươi cũng sẽ hầu việc các dân ngoại trong một đất chẳng thuộc về mình
thể ấy.
20 Hãy rao những lời nầy cho nhà Gia-cốp; hãy truyền ra
trong Giu-đa,nói rằng: 21 Hỡi dân ngu muội và không hiểu biết, là dân có mắt mà không
thấy, có tai mà không nghe kia, hãy nghe điều nầy. 22 Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi chẳng kính sợ ta,chẳng run rẩy
trước mặt ta sao? Ta là Đấng đã lấy cát làm bờ cõi biển, bởi một mạng lịnh đời
đời, không vượt qua được. Sóng biển dầu động, cũng không thắng được; biển dầu
gầm rống, cũng không qua khỏi nó;
23 nhưng dân nầy thì lại có lòng ngoa ngạnh và bạn nghịch, hết
thảy đều dấy loạn và đi. 24 Chúng nó chẳng nói trong lòng rằng: Chúng ta hãy kính
sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình tức là Đấng tùy thời ban cho mưa đầu mùa và mưa
cuối mùa,lại vì chúng ta giữ các tuần lễ nhứt định về mùa gặt. 25 Sự gian ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các
ngươi; tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước. 26 Vì trong vòng dân ta có những kẻ ác; chúng nó hay rình rập,
như người nhử chim, gài bẫy giăng lưới, mà bắt người ta. 27 Nhà chúng nó đầy sự dối trá, cũng như lồng đầy chim vậy, vì đó
chúng nó trở nên lớn và giàu. 28 Chúng nó mập béo và mởn mờ. Sự hung ác chúng nó quá
đỗi; chẳng xét lẽ cho kẻ mồ côi, hầu cho được thạnh lợi! Chúng nó chẳng làm sự
công bình cho kẻ nghèo.
29 Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ chẳng thăm phạt về những sự
ấy sao? Thần ta chẳng trả thù một nước dường ấy sao? 30 Trong đất nầy đã xảy ra sự lạ lùng đáng gớm. 31 Những kẻ tiên tri nói tiên tri dối, các thầy tế lễ bởi đó mà
cầm quyền! Dân ta đều lấy làm ưa thích. Khi đến cuối cùng, các ngươi sẽ làm thế
nào?

Nguồn: https://skyhighscooters.com/

Xem thêm bài viết khác: https://skyhighscooters.com/giao-duc/

13 Comments

 1. Cảm tạ ơn chúa xin chúa ban phước cho a lợi Amen

 2. cau xin cac anh chi cau nguyen cho em toi da bịnh so gan xin cho no biet chua de tin nhan chua de linh hon duoc cuu no ten duong cong truong xin cam on cac anh chi em

 3. Bài giảng hay quá anh ơi Xin Chúa ban phước cho anh

 4. Đúng như Thầy chia sẻ…Ngày hôm nay Họ hầu như kg muốn nghe lời của CHÚA,Nhưng chúng Ta cứ tiếp tục làm chứng & rao giảng lời Ngài(AMEN)

 5. Cảm tạ CHÚA, & CHÀO TCO.

 6. Con cảm ơn chúa chúa đã cho con nghe lời chúa
  Emanuel

 7. Lạy chúa con phải làm gì để vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống của con

 8. Cảm ơn Chúa! Cầu xin Chúa ban phước cho al

 9. Goi khen DUC CHUA TROI xin CHUA ban nang luc cho muc su loi de hau viec NGAI dep long CHUA cua chung ta khong ai ngoai NGAI NGAI la dang cuu roi la dang chi cao chung con ton tho chi co mot minh NGAI thanh thay thanh thay thanh thay linh hon Chung con goi khen DUC GIE HO nhung gi trong chung con chung con ton danh thanh NGAI HALLELUJA xin CHUA o cung muc su loi va gia dinh muc su CHUA do day phuoc hanh cho muc su loi va gia dinh muc su cam on muc su bai gian co nhieu on cua CHUA ban cho cam ta DUC CHUA CHA DUC CHUA CON DUC THANH LINH nhan danh DUC CHUA GIE SU CHRIST AMEN HALLELUJA AMEN

 10. Cảm tạ ơn Chúa, xin Chúa luôn ban phước và cho Lợi sức khỏe tốt để hầu việc Chúa và làm sáng danh Ngài Amen !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *